سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنگره بین المللی روان تنی (سایکوسوماتیک)

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نسرین قلعه – کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی
حشمت اکبرزاده میرزانق – کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی

چکیده:

حمایت اجتماعی یعنی این احساس که شخص مورد توجه دیگران است و دیگران برای او ارزش قائلند و به یک شبکه اجتماعی متعلق است گاچل به نقل اپیروی ۱۳۸۹ هدف اساسی مقاله حاضر تبیین حمایت اجتماعی به عنوان پارادایم مههم و اساسی دربیماران مبتلا به اختلالات روان تنی می باشد روش پژوهش به شیوه توصیفی تحلیلی و با استفاده ازمطالعات کتابخانه ای انجام گرفته است دراین مقاله پس ازبیان مفهوم حمایت اجتماعی ضرورت ها و مزایای مطرح دراین پارادایم مهم و اساسی به ارایه راهکارهایی جهت حمایت بهتر و موثرپرداخته خواهد شد نتایج حاکی از ان است که مقوله حمایت اجتماعی که میتوان آن را احساس تعلق داشتن پذیرفته شدن مورد علاقه و عشق و محبت قرارگرفتن اطلاق می شود و برای هرفرد یک رابطه امن بوجود می آورد تعریف نمود به عنوان مقوله مهمم و اساسی موردتوجه مهندسان اجتماعی و همچنین روانشناسان و داشتن شبکه ای ازروابط حمایتی منجر به سلامت روان می شود میان حمایت اجتماعی و علائم اختلالات روانی رابطه وجود دارد.