مقاله حمایت از حیوانات در قوانین ایران و اسناد بین المللی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در حقوق پزشکی از صفحه ۱۷۳ تا ۱۹۳ منتشر شده است.
نام: حمایت از حیوانات در قوانین ایران و اسناد بین المللی
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حقوق حیوانات
مقاله جرائم زیست محیطی
مقاله قوانین ایران
مقاله اسناد بین المللی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خوشیاری حاجی بابا رزاق
جناب آقای / سرکار خانم: مجدی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بقای نسل انسان و سلامتی او در گروی بهره مندی از محیط زیست سالم و برخوردار از گونه های متنوع جانداران است. حیوانات از مهم ترین زیست بوم هایی اند که حقوق آنها بیش از هر موجود دیگری توجه مدافعان زیست محیطی را به خود جلب کرده است. تدارک آب و خوراک مناسب، شرایط زیستی و روانی صحیح و لزوم دسترسی به بهداشت و درمان از جمله مهم ترین حقوق حیوانات به شمار می رود. در حقوق داخلی از یک سو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حفاظت از محیط زیست را یک وظیفه همگانی می داند و از سوی دیگر نه تنها باب ششم قانون مدنی مصوب ۱۳۰۴، به شکار اختصاص یافته، بلکه مقررات حقوق کیفری نیز حفاظت از گونه های جانوری را در مواد ۶۷۹ و ۶۸۰ قانون مجازات اسلامی به طور خاص مورد توجه قرار داده است. آن سوتر در عرصه حقوق بین الملل از حدود نیم قرن قبل، اسناد بین المللی متعددی در زمینه حفاظت از محیط زیست و حمایت از حقوق حیوانات منعقد شده است. این نوشتار می کوشد موضع نظام حقوقی ایران در حمایت از حیوانات را با تکیه بر اسناد بین المللی مرتبط با حقوق محیط زیست بررسی و برای رفع موانع راهکارهایی را مطرح نماید.