مقاله حمایت از حریم خصوصی اشخاص از منظر آیات و روایات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در پژوهشهای میان رشته ای قرآن کریم از صفحه ۸۷ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: حمایت از حریم خصوصی اشخاص از منظر آیات و روایات
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حریم خصوصی
مقاله حقوق اسلامی
مقاله تجسس
مقاله افشاء سر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهبازقهفرخی سجاد
جناب آقای / سرکار خانم: مسعودیان مصطفی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حق بر حریم خصوصی، یکی از محترم ترین حقوق اشخاص در تمامی جوامع است که تعالیم اسلامی نیز بر آن تاکید دارد. حریم خصوصی، محدوده ای از اعمال و ویژگی های هر شخص است که برای عموم آشکار نبوده و یا وی تمایل به افشای آن ندارد. اشخاص هیچ گونه ورود و نظارت دیگران بر این فضا را برنمی تابند و نسبت به ورود غیر، واکنش نشان می دهند. وجود تعالیمی در اسلام همچون لزوم رعایت کرامت ذاتی اشخاص، لزوم کتمان سر، حرمت و احترام عرض و آبروی اشخاص از یک سو، و تصریح آیات و روایات متعدد بر حرمت تجسس در زندگی خصوصی اشخاص از سوی دیگر، بیانگر ارزش حق بر حریم خصوصی در نظام حقوقی اسلام است.
در این پژوهش که با روش توصیفی، تحلیلی نگاشته شده، ضمن تبیین مفهوم حریم خصوصی، جایگاه این حق در آیات و روایات مورد بررسی قرار خواهد گرفت.