مقاله حمایت اجتماعی، نیازهای اساسی روان شناختی و بهزیستی روان شناختی: وارسی یک مدل علی در زنان شاغل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در روانشناسی تحولی (روانشناسان ایرانی) از صفحه ۲۹۷ تا ۳۰۹ منتشر شده است.
نام: حمایت اجتماعی، نیازهای اساسی روان شناختی و بهزیستی روان شناختی: وارسی یک مدل علی در زنان شاغل
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهزیستی روان شناختی
مقاله نیازهای اساسی روان شناختی
مقاله حمایت اجتماعی
مقاله نظریه خودتعیین گری
مقاله زنان شاغل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: شیخ الاسلامی راضیه
جناب آقای / سرکار خانم: احمدزاده مژده
جناب آقای / سرکار خانم: چراغی اعظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر شناخت اثر حمایت اجتماعی از طریق ارضای نیازهای اساسی روان شناختی در محیط کار بر بهزیستی روان شناختی زنان شاغل بود. ۳۶۰ زن شاغل در دانشگاه های شهر شیراز مقیاس حمایت اجتماعی (واکس و دیگران، ۱۹۸۶)، مقیاس نیازهای اساسی روان شناختی در کار (لاگاردیا و دیگران، ۲۰۰۰) و مقیاس بهزیستی روان شناختی (ریف و کیز، ۱۹۹۵) را تکمیل کردند. نتایج تحلیل مسیر نشان دادند حمایت اجتماعی اثرات مستقیم و غیرمستقیم، از طریق نیاز به ارتباط و نیاز به صلاحیت، بر بهزیستی روان شناختی زنان شاغل دارد. همچنین، نتایج نشان دادند که تفاوت معنادار درحمایت اجتماعی، نیازهای اساسی روان شناختی و بهزیستی روان شناختی زنان شاغل مجرد و متاهل وجود ندارد. این یافته ها بر نقش اشتغال و تعاملات اجتماعی در محیط کار تاکید می کنند.