سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی صالحی – دانشکده مهندسی صنایع – دانشگاه علوم وفنون مازندران – بابل – ایران،
رضا توکلی مقدم – پردیس دانشکدههای فنی – گروه مهندسی صنایع- دانشگاه تهران – تهران
بهناز جعفرمزده – دانشکده مهندسی صنایع – دانشگاه علوم وفنون مازندران – بابل

چکیده:

در این مقاله ما برای حل یک مساله جانمایی تسهیلات دو ردیفه از دو روش فراابتکاری ژنتیک و انبوه ذرات استفاده خواهیم کرد. ما با استفاده از این دو روش فرا ابتکاری، مدل ریاضی ارائه شده توسط هیراگو و کیوساک را که برای یک مسأله جانمایی تسهیلات چند ردیفه ارائه شده است را حل خواهیم کرد.این مدل برای تعداد زیاد ماشین ها یک مدل پیچیده محسوب می شود. به این منظور ابتدا مسأله را با استفاده از الگوریتم ژنتیک و با در نظر گرفتن کروموزومهایی که توسط گن و چنگ ارائه شده، حل خواهیم کرد. سپس با بهره گیری از الگوریتم انبوه ذرات بار دیگر جواب های بهینه را بدست خواهیم آورد. در نهایت با در نظر داشتن نتایج بدست آمده برای ۲۸ مساله آزمایشی، عملکرد دو الگوریتم استفاده شده را مقایسه خواهیم کرد.