سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین ملی کنفرانس مهندسی و مدیریت نوآوری

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

مهزیار تقی زاده – دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک،دانشگاه آزاد اسلامی،قزوین،ایران
مهدی سیف برقی – دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک،دانشگاه آزاد اسلامی قزوین،ایران

چکیده:

دراین مقاله به مدل سازی مساله چندهدفه زمان بندی ماشین ها درانبار متقاطع پرداخته میشود به منظور نزدیکی هرچه بیشتر مدل به شرایط واقعی سکوهای ورودی و خروجی انبار متقاطع چندگانه فرض شده اند همچنین الگوی ورود و خروج ماشین ها بصورت ایستا و جایگاهی جهت ذخیره موقت کالاها نزدیک به سکوهای دریافت درنظر گرفته شده است باتوجه به پیچیدگی محاسباتی و چندهدفه بودن مدل استفاده از روشهای کلاسیک بهینه سازی جهت دستیابی به جوابهای بهینه سراسری یا موضعی امری غیرمعقول است درنتیجه برای حل مدل از الگوریتم ژنتیک مرتب شده نامغلوب NSGA-II استفاده شده است جهت افزایش کارکرد الگوریتم ازمدل تاگوچی برای تنظیم پارامترها استفاده شده ست درنهایت برای نشان دادن کارایی مدل چندمثال عددی ارایه شده است