سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کاظم هجران فر – دانشیار مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی شریف
اسلام عزت نشان – دانشجوی دکتری مهندسی هوافضا

چکیده:

درتحقیق حاضر حل عددی معادلات ناویر استوکس دوفازی به همراه جملات چشمه انتقال جرم بین دو فاز توسط الگوریتم حجم محدود اختلاف محدود مرکزی انجام شده و شبیه سازی عددی جریان های آشفته کاویتاسیونی حول اجسام دوبعدی/ تقارن محوری صورت گرفته است برای تعیین جریان آشفته در اعداد رینولدز بالا و مدلسازی آشفتگی از مدل جبری BLBaldwin-Lomax استفاده شده است به منظور حذف نوسانات ناشی از ماهیت تفاضل مرکزی الگوریتم مورد استفاده درتخمین شارها و جلوگیری از ناپایداری عددی از عبارات میرایی عددی مناسب استفاده شده و با درنظر گرفتن حسگرهای مختلف نظیر حسگر چگالی و فشار میدان حل پایدار شده است همچنین به منظور افزایش کارایی روش مورد استفاده از استراتژی پیش شرطی Preconditioning بهره گرفته شده است برای نشان دادن صحت و دقت الگوریتم حاضر نتایج حل درحالت دو بعدی حول هیدروفویل نمونه و درحالت تقارن محوری حول اجسام استوانه ای با دماغه نیمکروی و نوک تیز به ازا اعدادکاویتاسیونی مختلف ارایه شده و با نتایج قابل دسترس تجربی و عددی مقایسه وارزیابی شده است.