سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

علی امامی لنگرودی – کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل و نقل از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
حسن جوانشیر – دکترای صنایع از دانشگاه صنعتی شریف،
پویا حجتی – کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل و نقل
حمیدرضا عبدالحی – کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل و نقل

چکیده:

با توجه به این که در دنیای امروز در اکثر تصمیمگیریها، مسایل اقتصادی در اولویت بوده و کسر زیادی ازهزینههای سیستمهای تولید و توزیع کالا را هزینههای مربوط به حمل و نقل مواد (مواد اولیه و محصولاتتولیدی) تشکیل میدهند، بهینهسازی هزینههای حمل و نقل اهمیت بالایی پیدا میکند. مسیریابی ناوگان باری از جمله روشهاییاست که تاثیر بسزایی در بهینهسازی هزینههای حمل و نقل دارا میباشد. در این مقاله به یکی از رویکردهای خاص این مسئله با عنوان مسیریابی ناوگان باری با بازه زمانی محدود پرداخته شده است. هدف از حل این مسئله سرویسدهی به چند مشتری با موقعیتهای مکانی متفاوت و تقاضاهای متفاوت، توسط تعدادناوگان مکفی از یکدپو میباشد، با در نظر گرفتن این محدودیت، که هریک از مشتریان میبایست در بازه زمانی خاصی سرویسدهی شوند. مسئله مسیریابی ناوگان باری با بازه زمانی محدود در دو حالت غیر منعطفHard Time Window) و منعطف(Soft Time Window قابل حل میباشد و اکثر محققینی که اقدام به حل مسئله مذکور نمودهاند الگوریتمهایی را بهکار گرفتهاند که مسئله را تنها به یکی از روشهای نامبرده حل می نماید. در این مقاله به کمک الگوریتم ر چندهدفه ۲SPEA برای اولین بار در ایران مسئله مذکور همزمان در دو حالت غیر منعطف و منعطف حل گشته است.