سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدعلی قاسم آبادیان – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید باهنر کرمان
علیرضا سعیدی – دانشیار ، بخش مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدامین عسکری فرسنگی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

در این مقاله با بکار بردن تئوری برشی مرتبه اول و پیزوالکتریسیته کمانش یک ورق چهارگوش ساخته شده از مواد هدفمند با دو لایه پیزوالکتریک بوسیله حل نویر برای شرط مرزی مدار باز مورد تحلیل قرار گرفته است . میدان الکتریکی حاکم بر ماده پیزوالکتریک بصورت ترکیب تابع خطی و درجه دو از مختصه ضخامت ورق فرض شده است تا علاوه بر ارضای معادله ماکسول شرط مرزی مدار باز نیز ارضا گردد. حل تحلیلی در نظر گرفته شده بار کمانش بحرانی را برای شرط مرزی چهار طرف تکیه گاه ساده و شرط مرزی الکتریکی مدار باز می دهد . از نتایج بدست آمده مشاهده شد که برای همه شرایط بارگذاری با افزایش ضخامت لایه پیزوالکتریک، بار بحرانی کمانش برای مدار باز افزایش می یابد.