سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احسان سلیمانی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه
فرشید مسیبی – استادیار دانشگاه اصفهان
بیژن برومند – استاددانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

دراینم قاله حل معادلات دیفرانسیل با ضرایب ثابت با استفاده از یک روش محلی بدون شبکه مورد توجه قرارمیگیرد این معادلات کاربرد فراوانی درزمینه مسائل مکانیک جامدات دارند روند حل درروش پیشنهادی با گسسته سازی دامنه حل توسط یک سری از نقاط گره ای آغاز میگردد سپس دراطراف هریک از این نقاط یک زیردامنه شامل تعدادی از نقاط مجاور درنظر گرفته میش ود و پاسخ معادله درهر زیردامنه به صورت یک ترکیب خطی از توابع پایه نمایی نوشته می شود عدم نیاز به المان بندی دامنه حل که این روش را درزمره روشهای بدون شبکه قرار میدهد و نیز عدم نیاز به انتگرال گیری هزینه محاسبات را بسیار کاهش میدهد و موجب بالا رفتن سرعت حل می گردد همچنین نتایج بدست آمده نشان دهنده دقت بسیار خوب روش پیشنهادی درحل مسائل مختلف می باشد.