سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای پژوهشهای نوین در ریاضی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی مهدیار – گروه ریاضی،دانشکده علوم پایه،دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
جلال الدین ایزدیان – گروه ریاضی،دانشکده علوم پایه،دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

در این مقاله یک روش عددی برای حل معادلات ناویر_استوکس در دامنه های غیر کراندار ارائه می شود.در این روش از گسسته سازی مکانی بر مبنای چند جمله ابهای هرمیت استفاده کرده و گام برداری زمانی را با استفاده از تفاضل پسرو بکار برده می شود. دو طرح تصحیح فشار و تصحیح فشار و تصحیح سرعت مطرح کرده و روش هم محلی هرمیت برای حل معادلات ناویر_استوکس مورد استفاده قرار می گیرد.نتایج عددی نشان دهنده دقت و کارایی طرح های فوق و روش ارائه شده می باشد.