سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

فاطمه سالاری پورشریف آباد – دانشگاه شهید باهنر کرمان ،دانشکده ریاضی وکامپیوتر، بخش ریاضی
عظیم ریواز –

چکیده:

دراین مقاله برای پیدا کردن جواب فازی معادلات ماتریسی خطی فازی به فرم AX+XB=Cکه B و Aدو ماتریسC و m × mیک ماتریس فازی m × m و Xیک ماتریس مجهولm × mاست بحث شده است.