سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم قره باغی – کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی
طاهره آذری – دانشجوی دکتری هیدروژئولوژی

چکیده:

آلاینده های آب زیرزمینی که بصورت محلول هستند با سرعت میانگین آب زیرزمینی حرکت می کنند که به حرکت آلاینده ها با سرعت آب زیرزمینی پدیده advection فرارفت می گویند به این معنی که آب ومولفه آلاینده حمل شده توسط آن به همدیگر و بدون هیچ حرکت نسبی نسبت به هم حرکت می کنند اینمساله به منظور تخمین جهت انتقال آلاینده و زمان رسیدن به یک نقطه مشخص کاربرددارد درصورتی که فرض شود غلظت آلاینده درطول مسیر جریان تحت تاثیر پروسه هایی مثل جذب آلاینده توسط رس مواد الی و یا مواد موجود دراکیوفر که قابلیت جذب بالای یدارند و نیز پروسه های dispersion پخش و diffusion انتشارقرارنگیرند انگاه آلاینده به همراه آب و با همان سرعت آب زیرزمینی درمسیر جریان منتقل میشود دراین تحقیق معادله انتقال آلاینده های محلول درآب به روش رانگ کوتا با دقت مرتبه سه حل شده است که توسط آن م یتون مسر حرکت ذرات آلاینده محلول درآب را پیش بینی نمود و تعیین کرد که ذرات آلاینده دریک اکیوفر با ویژگیهای ذکر شده بعدازیک مدت زمان معین به کدام نقطه خواهد رسید تا جهت جلوگیری ازپیشروی ابرآلودگی اقدامات لازم را انجام داد.