مقاله حل مشکل گناه ذاتی بر مبنای دو اصل «ایمان» و «لطف» در نظام فکری آگوستین که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در جستارهای فلسفه دین از صفحه ۸۷ تا ۱۰۴ منتشر شده است.
نام: حل مشکل گناه ذاتی بر مبنای دو اصل «ایمان» و «لطف» در نظام فکری آگوستین
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آگوستین
مقاله عقل
مقاله اراده
مقاله ایمان
مقاله لطف

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودکلایه زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: اکبریان رضا
جناب آقای / سرکار خانم: سعیدی مهر محمد
جناب آقای / سرکار خانم: اکبری رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از اساسی ترین مسائل آگوستین در طول حیات فکری اش، یافتن پاسخ این مساله است که چه چیز وصول بشر به حکمت حقیقی و سعادت را این چنین دشوار و در مواردی غیرممکن ساخته است. پاسخ وی را می توان در یک کلمه خلاصه کرد: «گناه». به همین جهت او درصدد بر می آید تا با ارائه دو اصل بنیاد، ایمان و لطف، مشکل گناه را در بشر حل کند تا مسیر دستیابی به حقیقت را بر وی هموار سازد. اما باور او به «گناه ذاتی» که مبنایی برگرفته از متن مسیحیت است، وی را در حل این مشکل با دشواری هایی مواجه می سازد. به اعتقاد آگوستین دو اصل ایمان و لطف در ارتباط با اراده انسان معنا پیدا می کنند؛ این اراده، مطابق مبنای گناه ذاتی، اراده ای در گناه تلقی می شود و بنابراین بیش از آن که بشر را به سمت خیر سوق دهد او را به سوی انتخاب شر می کشاند. بر این اساس به نظر می رسد کسب فیض ایمان یا لطف از سوی چنین موجودی تا حد زیادی غیرمحتمل خواهد بود؛ همین مطلب موجب ابهاماتی در دیدگاه آگوستین در این زمینه شده است. پژوهش حاضر بر اساس روش توصیفی – تحلیلی با تکیه بر تحلیل منطقی به بررسی این مطلب پرداخته است.