سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ناصر ملاوردی – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد اکبری – دانشجوی کارشناس ارشد

چکیده:

کارایی الگوریتم های عام برای حل مسائل برنامه ریی خطی درمقیاس بزرگ عموما مطلوب نیست تحقیقات زیادی درزمینه توسعه الگوریتم های خاص برای این دسته از مسائل درجریان است محققین با استفاده از روشهای مختلف الگوریتم های متنوعی ارایه داده اند که هریک دارای ویژگیهای خاص خود می باشند دراین مقاله از روش گرادیان مزدوج برای حل مسائل برنامه ریزی خطی درمقیاس بزرگ استفاده شدهاست دراین روش با استناد به تحقیقات پیشین ابتدا به کمک یک تابع جریمه خارجی یک مساله بهینه سازی غیرخطی بدون محدودیت یک تابع محدب قطعه قطعه درجه دو تشکییل می شود که معادل مساله اصلی است و حل آن منجر به حل مساله اصلی خواهد شد این روش جواب حداقل نرم مساله برنامه ریزی خطی را بدست میدهد دراین تحقیق برا ی حل مساله بدون محدودیت قطعه قطعه درجه دو از روش گرادیان مزدوج استفاده شده است.