سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

امین جولا – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
نرجس خاتون ناصری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
رضا عبیات – دانشگاه آزاد اسلامی ماهشهر

چکیده:

مساله بهینه سازی کلاس NP-Complete مجموعه بسیارشناخته شده و پرکاربرد از مسائلی هستند که درحوزه محاسبات نرم مورد بررسی و پژوهش قرارمیگیرند امروزه استفاده از الگوریتم های ملهم ازطبیعت به دلیل سرعت قابل قبول دردستیابی به پاسخ های بهینه و یا نزدیک به بهینه مسائل مذکور بطور فزاینده موردتوجه قرارگرفته است یکی ازمسائل آشنا درحوزه مسائل NP مساله پوشش حداکثر می باشد که دارای کاربردهای گوناگونی از ریاضیات محض تا تعیین مکان قرارگیری آنتنهای شبکه تلن همراه و یا ایستگاه های پلیس است دراین مقاله به معرفی الگوریتم ی ابتکاری با نام الگوریتم جستجوی ماهی های مصنوعی افراز شونده پرداخته شده است که با استفاده از الگوریتم جستجوی ماهی های مصنوعی افراز منطقی فضای جستجوی این الگوریتم به چندین زیرفضا و تغییر درعملکردهای حرکتی ماهی ها به حل مناسب ابتکاری و سریع مساله پوشش حداکثر مبادرت می نماید.