سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

یعقوب علی اکبرپورگنجینه کتاب – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد
جابر کریم پور – دکتری گروه علوم کامپیوتر دانشگاه تبریز
ایاز عیسی زاده – دکتری گروه علوم کامپیوتر دانشگاه تبریز

چکیده:

کشف موقعیت گرهها در شبکههایحسگر ارتباط نزدیکی با روش مسیریابی، کشف موقعیت اهداف متحرک و نیز مصرف انرژی دارد الگوریتمهای مکان یابی موجود برای افزیاش دقت تخمین مکان گره های حسگر از روشهای ریاضی و اماری استفاده می کنند تحقیقات نشان میدهد بدست اوردن نتایج دقیق با روشهای ریاضی کلاسیک بسیار سخت و یا پرهزینه است دراین مقاله یک روش جدید براساس الگوریتم یادگیری تقویتی برایمکان یابی گره ها در شبکه های حسگر را ارائه می کنیم در الگوریتم پیشنهادی از دو فاز مسافت یابی و تخمین موقعیت استفاده می شود در فاز مسافت یابی از روش بردار فاصله و در فاز تخمین موقعیتگره ها از خودکار یادگیر تصادفی با ساختار متغیر استفاده شده است نتایج شبیه سازی نشان میدهد که الگوریتم پیشنهادی در تخمین مکان گره ها نسبت به الگوریتم های APS (DV-distance وPSO و DV-Hop خطای کمتری دارد.