سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حشمت الله رضاالله – کارشناس ارشد مهندسی صنایع
محسن اکبرپورشیرازی – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
بهروز کریمی –
مبین دارایی – کارشناس ارشد

چکیده:

امروزه اکثریت شرکت ها سعی درتوسعه استراتژی توزیع جدید جهت مدیریت کارای جریان مواد دارند باراندازها به عنوان استراتژی موثر برای کاهش انبارداری اضافی و زمان چرخه محصول محسوب می گردند دراین مقاله شبکه ای متشکل از انبارهای مرکزی باراندازها و فروشگاه ها درفضایی چندکلایی درنظر گرفته شده و روشهای ابتکاری شبیه سازی تبرید و جستجوی ممنوعه جهت مکانیابی باراندازها و تخصیص فروشگاه ها پیشنهاد میگردد با توجه به فرض انبارهایا با کالاهای مختلف امکان انتقالات مستقیم وترکیبی درمساله و محدودیت ظرفیت باراندازها الگوریتمی موثرجهت محاسبه هزینه و تخصیص فروشگاه ها به باراندازها و انبارهای مرکزی ارایه می گردد پس از تست روشهای ابتکاری درسایزهای مختلف و مقایسه آنبا جواب بهینه بدست آمده از CPLEX12.1 نتایج حاکی از جوابهای با کیفیت بالاتر و زمان کمتر روش شبیه سازی تبرید نسبت به روش جستجوی ممنوعه گردید.