سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سمیرا شهرآئینی – پژوهشکده تحقیق در عملیات – بهین کارا
وحید مقدم – پژوهشکده تحقیق در عملیات – بهین کارا
سیدمحمد شهرآئینی – جهاد کشاورزی خراسان رضوی- فناوری اطلاعات و ارتباطات

چکیده:

در این تحقیق به کاربرد الگوریتم ژنتیک (GA) برای حل مساله حجم-محدود مسیریابی وسایل نقلیه (CVRP) پرداخت شده است. در این مساله هدف یافتن مسیرهای بهینه برای تعدادی مشخص وسیله نقلیه است که هر کدام حجم معینی دارند و باید سفارش مشتری ها را از یک انبار مرکزی به آنها برسانند. بهترین نتایج شناخته شده برای این مسائل از به کارگیری الگوریتم های ابتکاری جستجوی ممنوع و بازپخت شبیه سازی شده به دست آمده است. الگوریتم های ژنتیک به صورت گسترده در مسائل مختلف بهینه سازی از جمله در شکل هایی از مسأله مسیریابی وسایل نقلیه به کار گرفته شده اند. الگوریتم ژنتیک استاندارد نتوانسته جواب هایی قابل رقابت با بهترین نتایج شناخته شده تولید کند. در این مقاله الگوریتم ژنتیک استاندارد با الگوریتم های جستجوی همسایگی ترکیب شده است تا بتواند جواب هایی قابل رقابت با جستجوی ممنوع و بازپخت شبیه سازی شده تولید کند. نتایج ارائه شده از حل مسائل استاندارد (گرفته شده از OR_Library) با ساخت نرم افزاری به زبان دلفی محاسبه شده است که دارای درصد خطای بسیار پایین نسبت به بهترین جواب ها، می باشد.