سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدحسام الدین ذگردی – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
علی زندیه –
علی حاجی نژاد – مهندسی صنایع

چکیده:

دراین مقاله برای حل مساله زمان بندی پروژه درحالت چند مد و با محدودیت منابع تجدید پذیروتجدید ناپذیر الگوریتم ژنتیکی GA ارایه شده است که درآن با استفاده از روش بهبود هوشمند به جستجوی همسایگی درالگوریتم ژنتیک می پردازد این روش جستجوی همسایگی که مبتنی برتئوری محدودیت هامیباشد با درنظر گرفتن مسیر بحرانی پروژه به عنوان محدودیت سیستم بصورت متوالی سعی دربهبود محدودیت سیستم داشته و با استفاده از بهبودهای متوالی همسایه های بهتر را به صورت هوشمنددانه تری جستجو می کند دراین مقاله پس از ارایه الگوریتم gA و ارایه الگوریتم بهبود هوشمند به حل مسائل نمونه موجود درادبیات مساله پرداخته شده و جدول مقایسات برای تحلیل جوابها اورده شده است.