سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعیده غلامی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرطوسی
وحید موسی لو – کارشناس ارشد مهندسی صنایع

چکیده:

دراین تحقیق مساله زمان بندی جریان کارگاهی ترکیبی با زمان های راه اندازی وابسته به توالی و ماشینهای غیرمرتبط و محدودیت ظرفیت انبارهای میانی با هدف کمینه سازی حداکثر زمان تکمیل درنظر گرفته شدها ست باتوجه به اینکه این مساله اکیدا NP-HARD است و فقط برای مسائل بسیار کوچک امکان حل بهینه آن وجود دارد همچنین برای روشهای دقیق زمانهای محاسباتی بسیار طولانی و برای مسائل نسبتا کوچک عملی نیست برهمین اساس الگوریتم های فراابتکاری برمبنای الگوریتم های ژنتیک و رقابت استعماری برای حل توسعه داده شدند. از انجایی که کیفیت عملکرد الگوریتم های فراابتکاری تاحدزیادی به پارامترها و عملگرهای انتخابی بستگی دارد دراین تحقیق همه پارامترها و عملگرهای الگوریتم های پیشنهادی بطور جداگانه با استفاده از روش طراحی آزمایش های تاگوچی تنظیم شده است آزمایشات متعددی برای ارزیابی الگوریتم انجام شده است نتایج نشان میدهد که الگوریتم ژنتیک بسیارکاراتر از الگوریتم رقابت استعماری است.