مقاله حل مساله زمان بندی تولید دسته ای در محیط ماشین های موازی چند کاره به کمک دو روش فراابتکاری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهریور ۱۳۹۲ در نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید (فارسی)(نشریه بین المللی علوم مهندسی) از صفحه ۲۲۶ تا ۲۳۶ منتشر شده است.
نام: حل مساله زمان بندی تولید دسته ای در محیط ماشین های موازی چند کاره به کمک دو روش فراابتکاری
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زمانبندی دسته ای
مقاله ماشین های موازی چندکاره
مقاله روابط تقدمی
مقاله الگوریتم ژنتیک
مقاله شبیه سازی تبرید

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی نسب مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: حداد حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فیلی حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بابایی محمدحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله به بررسی مساله زمان بندی دسته ای در حالت ماشین های موازی چند کاره پرداخته می شود. بر اساس تحیقات ارایه شده در ادبیات موضوع، تحویل دسته ای اقلام تولید شده باعث سرعت بخشیدن به فرآیند تولید و کاهش هزینه های حمل و نقل می گردد. از این رو دسته بندی کالاها در زمره مهم ترین مباحث مورد بررسی در زمان بندی تولید بوده است. از طرف دیگر زمان های پردازش دسته ها و اقلام معمولا ثابت در نظر گرفته شده اند که در دنیای واقعی فرض معقولی نیست. در این مقاله برای مساله یاد شده با فرض این که زمان پردازش هر دسته تابعی از اندازه آن دسته می باشد، یک مدل ریاضی ارایه می گردد که هدف آن یافتن اندازه مناسب هر کدام از دسته ها و کمینه کردن بیشینه زمان تکمیل کارها می باشد.
از آن جایی که مدل ارایه شده دارای پیچیدگی بسیار زیادی است، جهت حل آن از دو روش فراابتکاری الگوریتم ژنتیک و شبیه سازی تبرید استفاده گردیده و عملکرد آن ها با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفته است. همچنین جهت سنجش صحت و اعتبار مدل ارایه شده جواب بهینه مساله در مقیاس کوچکتر توسط نرم افزار لینگو ۱۱ بدست آمده و با نتایج حاصل از دو روش الگوریتم ژنتیک و شبیه سازی تبرید مورد مقایسه قرار گرفته است که بر این اساس دو روش ارایه شده در زمان بسیار کمی به جوابی با دقت بالا می رسند.