مقاله حل مساله زمانبندی پروژه با محدودیت منابع چند حالته (MRCPSP) با الگوریتم زنبورهای عسل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مدیریت صنعتی از صفحه ۱ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: حل مساله زمانبندی پروژه با محدودیت منابع چند حالته (MRCPSP) با الگوریتم زنبورهای عسل
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زمانبندی پروژه
مقاله محدودیت منابع
مقاله چند حالته
مقاله الگوریتم زنبورهای عسل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی امیر
جناب آقای / سرکار خانم: صفی صمغ آبادی اعظم دخت
جناب آقای / سرکار خانم: برزین‌ پور فرناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مساله زمانبندی پروژه با محدودیت منابع چندحالته از جمله مسائل زمانبندی پروژه با محدودیت منابع است. در این مساله هر پروژه از فعالیت هایی تشکیل شده است که بین آنها روابط پیش نیازی و محدودیت منابع مختلف از جمله منابع تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر وجود دارد. هر فعالیت دارای بیش از یک نوع حالت اجرا می باشد که هر حالت اجرا، مقدار منبع و مدت زمان انجام خاص خود را طلب می کند. این مساله از جمله مسائل NP-Hard است، لذا همواره محققین در تلاش برای یافتن بهترین روش برای حل این مسائل بوده اند. در این پژوهش از الگوریتم زنبورهای عسل برای حل کمک گرفته شده است که تاکنون از این الگوریتم برای حل این دسته از مسائل استفاده نشده و این امر از جمله نوع آوریهای این پژوهش می باشد و سپس مسائل مختلف استاندارد موجود در ادبیات، با این الگوریتم مورد حل قرار گرفته و نتایج با بهترین و جدیدترین الگوریتم هایی که تاکنون برای این مساله مورد استفاده قرار گرفته اند مقایسه شده است تا عملکرد الگوریتم در حل این دسته از مسائل مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاکی از عملکرد موفق الگوریتم زنبورهای عسل در حل مسائل MRCPSP است.