سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین ملی کنفرانس مهندسی و مدیریت نوآوری

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

آرش شاهین – عضو هیات علمی دانشکده مدیریت،دانشگاه اصفهان
نیما سکاکی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی،دانشگاه اصفهان
حسین واعظ شهرستانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی،دانشگاه اصفهان
الهام باقری ایرج – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی،دانشگاه اصفهان

چکیده:

امروزه دیگر رویکردها و شیوه های سنتی تولید توان پاسخگویی خود را درمقابل چالشهای پیش روی سازمان از دست داده است از این رو برای پاسخگویی به این چالشها سازمان ها ناگزیر ازحرکت به سوی چابکی هستند از انجا که دستیابی به معیارهای تولید چابک درسازمان همواره با مشکلاتی همراه ست و عدم اجرای آن موجب از دست دادن سهم بازار بیرون ماندن از عرصه رقابت جهانی و حتی شاید موجب ورشکستگی سازمان ها می شود لذا دراین مقاله سعی برآن است تا با الگوگیری ازماتریس تناقضات TRIZ مشکلات موجود دردستیابی به معیارهای تولید چابک که عبارت است از وجود برخی تناقضات میان معیارهای موجود درسازمان و معیارهای مطلوب چابکیرا به کمک اصول توانمندسازی تولید چابک برطرف نماییم بدین منظور با الگوگیری از ماتریس تناقضات TRIZ و جایگزین کردن معیارهای تولید چابک با پارامترهای ۳۹ گانه آلتشولر و همچنین استفاده از اصول توانمندسازی تولید چابک به جای اصول ۴۰گانه نوآوری TRIZ به ماتریس مشابه دست یافتیم