سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

نیما کوچک زاده – دانشگاه پیام نور تهران
مهدی بشیری –
اعظم دخت صفی صمغ آبادی –

چکیده:

دراین تحقیق مساله تخصیص نمایی دو هدفهپیشنهاد می شود که یک تابع مطلوبیت به عنوان تابع دوم هدف مدل و یک محدودیت تقاضا با دو حالت ثابت و احتمالی درمدل پیشنهادی اعمال شده است مدل پیشنهاد تحقیق با دید کاربردی نسبت به مساله تخصیص نمایی ارایهشده و مبتنی برتقاضای افزوده ایجاد شده برای هر تسهیل بواسطه قرارگیری درکنار تسهیلات دیگر می باشد سپس مثالهای عددی با ابعاد کوچک و بزرگ تولید و با نرم فازار لینگو حل می شود باتوجه به زمان حل بالای مثال با ابعاد بزرگ الگوریتم شبیه سازی تبرید به عنوان یک الگوریتم فراابتکاری برای حل مثالهای با ابعاد بزرگ به کار می رود نتایج حل دو روش دقیق و تقریبی با هم مقایسه و اعتبار روش تقریبی سنجیده می شود درابعاد کوچک الگوریتم شبیه سازی تبرید دقیقا جواب بهینه را می یابد.