سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سکینه کیخا – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
علی پایان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
بیژن رحمانی پرچیکلایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

چکیده:

دراین مقاله یک مساله برنامه ریزی دوترازه کسری خطی را مورد بررسی قرارمیدهیم برای حل یک مساله برنامه ریزی دوترازه کسری خطی مدلهای متفاوتی ارایه شده است که تمام روشهای ارایه شده تکنیک هایی برای حل مساله اند اما پشتوانه تئوری محکمی ندارند دراین مقاله با توسعه روش تغییر متغیر چارنز و کوپر مساله برنامه ریزی دوترازه کسری خطی به یک مساله برنامه ریزی دوترازه خطی معادل تبدیل میشود باتوجه به اینکه الگوریتم های کارامد و مبتنی برتئوری برای حل مسائل برنامه ریزی دوترازه خطی وجوددارد برنامه ریزی دوترازه کسری خطی قابل حل خواهد بود دراین مقاله ازروش kام – بهترین که یکی از پرکاربردترین روشها برای حل مساله برنامه ریزی دوترازه خطی است به عنوان تکنیک حل مساله دوترازه خطی معادل با مساله دو ترازه کسری خطی اولیه استفاده میشود درنهایت برای تشریح روش مثال ارایه خواهد شد.