سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بهاره اینانلو – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران-آب، دانشگاه تهران
بنفشه زهرایی –
عباس روزبهانی –

چکیده:

استفاده از الگوریتم های بهینه سازی چند هدفه به دلیل پیچیدگی های محاسباتی برای حل مسائل بهینه سازی بزرگ مقیاس و نیاز به تحلیل های اضافی برای انتخاب پاسخ بهینه از مجموعه جوابهای بهینه پارتو کاربردهای محدودتری در حل مسائل بهینه سازی بهره برداری از منابع آب که با اهداف کمی و کیفی آب سرو کار دارند، پیدا کرده اند. در این مقاله، سعی شده است تا با تلفیق روش کاربردی تصمیم گیری چند معیاره TOPSIS با الگوریتم بهینه سازی PSO، پیچیدگی های حل مسائل چند هدفه بهینه سازی به بهینه سازی تک هدفه کاهش یابد. در الگوریتم تلفیقی پیشنهادی، سنجش تابع برازش ذرات (پاسخ های مختلف در فضای تصمیم) با استفاده از روش TOPSIS صورت می گیرد و به همین دلیل تنها یک پاسخ برتر براساس معیارهای تعریف شده توسط تصمیم گیرنده و وزن نسبی آنها تعیین می شود. مطالعه موردی این تحقیق بر روی بهینه سازی بهره برداری از سد مخزنی سفیدرود صورت گرفته است که مهمترین مشکل آن تجمع رسوب در مخزن این سد است. در این تحقیق اهداف تامین آب کافی و همچنین خروج رسوبات به عنوان مسئله مهم تاثیرگذار بر شرایط زیست محیطی پایین دست این سد، بهینه شده اند. نتایج این تحقیق نشان دهنده کاهش قابل توجه پیچیدگی های محاسباتی مدلهای بهینه سازی در حل مسئله چند هدفه بهینه سازی بهره برداری از مخزن با لحاظ جنبه های زیست محیطی آن بوده است