سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مسعود یقینی – استادیار ، دانشکده مهندسی راه آهن ، دانشگاه علم و صنعت
الهه براتی – دانشجوی کارشناسی ، دانشکده مهندسی راه آهن ، دانشگاه علم و صنعت
زهرا ساقیان – دانشجوی کارشناسی ، دانشکده مهندسی راه آهن ، دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

گروه بندب واگنهای باری شامل مجموعه گروه واگنهایی است که از مبداء گروه تا مقصد خود نباید از هم تفکیک شوند . هدف از این مسئله ، کاهش هزینه های عملیاتی و صرفه جویی در زمان حمل و نقل محموله ها ، از مبدا به مقصدشان است. در این مقاله یک مدل ریاضی جیدی و برای اولین بار یک روش حل مبتنی بر الگوریتم فرا ابتکاری جستجوی ممنوعه ، یرای مسئله گروه بندی واگنهای باری ارائه شده است که قادر است مسائل بزرگ را در زمان قابل قبولی حل کند. برای نشان دادن اعتبار و ارزیابی عملکرد الگوریتم تعدادی مسئله نمونه با ابعاد کوچک و بزرگ با هر دو روش حل دقیق با نرم افزار CPLEX و الگوریتم پیشنهاد تهیه شده ئ نتایج حل آنها با استفاده از هر دو روش از جهت زمان حل و دقت جواب ها مقایسه شده است. نتایج بدست آمده حاکی از کارایی و اثربخشی الگوریتم پیشنهادی است. مدل پیشنهادی می تواند در هزینه ها و زمان ارسال محموله ها به مقصد صرفه جویی قابل ملاحظه ای داشته باشد.