سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فاطمه خادمی آقمشهدی – دانشجوی کارشناسی ارشد
محسن ربانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

چکیده:

مسئله کوتاهترین ابررشته SSP یک مساله NP-HARD است که کاربرد بسیاری درالگوریتم های فشرده سازی داده ها دارد دراین مقاله راه حلی بهینه برای مسئله کوتاهترین ابررشته با استفاده ازا لگوریتم ازدحام ذرات ارایه میگردد الگوریتم ازدحام ذرات گونه ای از الگوریتم های تکاملی است که ازحرکت پرندگان و ماهی ها اقتباس شده است.