سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی تولید و بهره برداری از انرژی های نو سازگار با محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

جواد علی حسینی – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان ، گروه برق.،کرمان، ایران
حمیدرضا پاکاری – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان ، گروه برق.،کرمان، ایران
هادی زاینده رودی – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان
محمد شعبانی پور – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان ، گروه برق.،کرمان، ایران

چکیده:

مساله کنترل بار فرکانس یکی از موضوعات اساسی در طراحی و بهره برداری از سیستم های قدرت می باشد. در این مقاله روش جدیدی برای حل مسئله کنترل بار فرکانس با استفاده از کنترل کننده فیدبک حالت مبتنی بر الگوریتم بهینه سازی آموزش و یادگیری (TLBO) ارائه شده است. در روش پیشنهادی، از یک تابع هزینه چند هدفه برای طراحی بهره های ماتریس فیدبک حالت استفاده شده است. تابع هزینه پیشنهادی، ضمن کاهش انحراف فرکانس و تغییرات توان انتقالی بین دو ناحیه، قطب های سیستم حلقه بسته را (با هدف تسریع صفر کردن تغییرات فرکانس) در یک ناحیه از پیش تعیین شده قرار می دهد. در این مقاله، برای کمینه سازی تابع هزینه پیشنهادی، از الگوریتم بهینه سازی آموزش و یادگیری استفاده شده است. همچنین، به منظور ترکیب توابع هدف مورد نظر، استفاده از روش فازی پیشنهاد شده است. به منظور ارزیابی روش پیشنهادی، کنترل کننده طراحی شده به یک سیستم قدرت دو ناحیه ای با در نظر گرفتن محدودیت های اشباع گاورنر، اعمال و نتایج حاصل از آن با کنترل کننده PI کلاسیک مقایسه شده است. نتایج شبیه سازی نشان دهنده کارایی روش پیشنهادی و بهبود پارامترهای سیستم همچون زمان نشست و زمان اوج پاسخ پله می باشد