سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

برمک بیگ زاده نوعی – عضو هیئت علمی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
حمید خالوزاده – عضوهیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

دراین مقاله یک روش جدید برای حل مسائل کنترل بهینه زمان محدود درحوزه سیستمهای غیرخطی تاخیری ارایه شده است حل این مسائل که به یک مساله با دوشرط مرزی منجر میش ود نیازمند حل معادله ریکاتی وابسته به حالت می باشد که بجز درموارد ساده حل بسته ندارد با وجود تحقیقات بسیار گسترده درحوزه کنترل بهینه غیرخطی و سیستمهای تاخیر دار به علت مشکلات ذاتی حل چنین مسائلی ارایه راهکار کلی برای یافتن حل بهینه سیستمهای تاخیری از جمله چالشهای مورد بحث درحوزه کنترل غیرخطی می باشد درروش پیشنهاد شده از ایده بکاررفته درتکنیک پیکارد درحل معادلات دیفرانسیل غیرخطی برای ارایه الگوریتم تکراری قابل اعتماد استفاده شده است الگوریتمی که حتی برای تاخیر درترمهای غیرخطی موضوعی که درمقالات قبلی درحوزه کنترل بهینه سیستمهای تاخیری مدنظر نبوده است نیز کاربرد دارد.