سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عادل غلامی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت انرژی، دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپو
علی مراد منصوری – دانشجوی کارشناسی مکانیک نیروگاه، دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور
اهوه ند جلالی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق، دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور
محمدتقی عاملی – دانشیار دانشگاه صنعت آب و برقشهید عباسپور،

چکیده:

بهره برداری بهینه از سیستم های تولید همزمان برق وحرارت یک مسئله بهینه سازی پیچیده است که نیازمند روش های حل پیشرفته می باشد . در این مقاله پخش بار اقتصادی در سیستم های تولید همزمان برق و حرارت، به روش برنامهریزی غیر خطی با استفاده از نرم افزار GAMSانجام شده است. به علاوه مراحل انجام یک مسئله بهینه سازی در محیط این نرم افزار به همراه خصوصیات و مزایای ویژه آن توضیح داده شده است. برای نشان دادن قابلیتهای نرم افزارGAMSدو مسئله عملی مرسوم در زمینه بهرهبرداری از واحدهای تولید همزمان برق و حرارت برگرفته از سایر مقالات مرتبط، حل و نتایج به دست آمده با نتایج سایر مقالات مقایسه شده است