سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسن براتی – استادیار گروه برق ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
زضا سعیداوی – گروه کارشناسی ارشد برق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
امیرحسین رحمانی – دوره دکتری و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

چکیده:

در این مقاله به منظور استفاده بهینه از نیروگاه های سوخت فسیلی در جهت کاهش هزینه های سوخت استفاده شده است. .برای نزدیک شدن به PSO و کاهش انتشار آلودگی نیروگاه ها در شبکه قدرت، از الگوریتم شرایط واقعی مسئله جهت پخش بار اقتصادی /آلودگی، مدل توابع هزینه سوخت/آلایندگی نیروگاه ها به صورت ناصاف درنظر گرفته شده است.بنابرین جهت بهینه سازی مسئله تلفات خط انتقال ومحدویت تولیدی نیروگاه ها در نظر گرفته شده است. در نهایت با محاسبه ضریب جریمه قیمت نیروگاه ها مسئله چند هدفه به یک مسئله تک هدفه تبدیل می شود .در این مقاله از نمودار بهینه پاریتو جهت بدست آمدن نتیجه بهینه بین پخش بار اقتصادی و پخش بار آلودگی استفاده می شود.