سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فرهاد نصری – برق منطقه ای اصفهان
اکبر ابراهیمی – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

مسئله ورود و خروج واحدهای نیروگاهییک مسئله ترکیبی و مشکل بهینه سازی می باشد، که هدف آن تهیه یک جدول برای برنامه ریزی تولید واحدها به طور اقتصادی است، به طوری که مجموعه ای از محدودیتهای مربوط به سیستم قدرت و واحدهای تولیدی را تأمین کند. یافتن یک جواب مناسب برای مسئله UC در یک زمان معقول که بتواند صرفه جویی مناسبی را در هزینه سالیانه ایجاد کند یک چالش مهم در بهره برداری از سیستم های قدرت است. بنابراین لزوم اعمال یک الگوریتم مناسب برای حل این مسئله ضروری به نظر می رسد. الگوریتم بهینه سازی اجتماع مورچگاننیز یکی از روشهای ابتکاری ارایه شده جهت حل مسایل بهینه سازی می باشد. با توجه به بررسی هایی که انجام گرفته است کارایی این الگوریتم در مقایسه با دیگر الگوریتم های ابتکاری قابل توجه می باشد[ ۱]. توسط این روش جدید که ارائه می گردد به نوعی کارایی این الگوریتم بهینه می شود. و حتی همانطور که در ادامه توضیح داده خواهد شد با استفاده از این الگوریتم جدید می توان مستقل از الگوریتم اجتماع مورچگان به حل مسئله UC پرداخت.