سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سید محمد حسن حسینی – دانشگاه آزاد اسلامی – تهران جنوب
حسن سیاهکلی – دانشگاه آزاد اسلامی – تهران جنوب
یاشار قلندران – دانشگاه آزاد اسلامی – تهران جنوب

چکیده:

در این مقاله روشی برای به کارگیری همزمان الگوریتم اجتماع ذرات و الگوریتم ژنتیک ارائه می گردد که هدف آن حل مسئله ورود و خروج واحدهای حرارتی (UC) می باشد.مسئله UC شامل دو زیر مسئله می باشد : ۱٫ برنامه ریزی خاموش یا روشن بودن واحدها که هدف آن کمینه سازی هزینه گذرا می باشد و با الگوریتم اجتماع ذرات دودوئی حل می گردد. ۲٫ برنامه تصمیم گیری میزان تولید بهینه واحدها که هدف آن کمینه سازی هزینه تولید می باشد و با الگوریتم ژنتیک حل می گردد. الگوریتمی که ارائه خواهد شد بر روی یک شبکه با ده واحد حرارتی و یک واحد تلمبه ذخیره ای اجرا شده است. اجرای همزمان الگوریتم های بهینه سازی ژنتیک و اجتماع ذرات موجب کاهش هزینه کل تولید می گردد. با انتخاب ضرایب شتاب و وزن اینرسی متغیر در روابط PSO همگرایی سیستم افزایش یافته و ذرات در دام نقاط بهینه محلی گرفتار نمی شوند.