سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد باقر دولتشاهی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر،دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسین نظام آبادی پور – دانشیار بخش مهندسی برق،دانشگاه شهید باهنر کرمان
ماشاالله ماشین چی – استاد دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر،دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

اخیرا یک روش فراابتکاری با نام الگوریتم جستجوی گرانشی با الهام از قانون گرانش و قوانین حرکت برای حل مسائل بهینه سازی پیوسته معرفی شده است دراین مقاله از الگوریتم جستجوی گرانشی برای حل مساله فروشنده دوره گرد که یکی از سخت ترین مسائل بهینه سازی ترکیباتی است استفاده شدها ست برای این منظور از مفاهیم عملگر جابجایی و دنباله جابجایی برای بازتعریف عملگرهای الگوریتم جستجوی گرانشی و از یک فرایند بهبود دهنده تور نیز برای تسریع همگرایی الگوریتم پیشنهادی استفاده شده است نتایج پیاده سازی الگوریتم پیشنهادی و مقایسات انجام شده با یک نسخه گسسته از الگوریتم بهینه ساز جمعیت ذرات کارایی تقریبا مناسب این الگوریتم را در حل مساله فروشنده دوره گرد نشان میدهد