سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی تقی لو – دانشکده فنی دانشگاه زنجان
علیرضا خان تیموری – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

زمانبندی تولید کارگاهی یک زمانبندی برنامه ریزی شده برای سیستمهای کم حجم با پراکندگی زیاد در مجموعه نیازمندی ها است در محیط مسئله زمان بندی تولید کارگاهی j کار برای پردازش برروی m ماشین با یک تابع هدف معین برای یافتن کوتاه ترین زمان پردازش وجود دارد مسئله زمان بندی تولید کارگاهی با j کار برای پردازش برروی بیش از دو ماشین در حوضه مسائل ترکیبی دسته بندی میشود مسائل ترکیبی نمی توانند بصورت برنامه ریزی خطی بیان شوند و الگوریتمهای ساده ای وجود ندارد که پاسخ مسئله را در زمان کوتاه بیابند دراین مقاله ما از الگوریتم جستجوی هارمونی با کمی تغییر برای حلمسئله زمان بندی تولید کارگاهی استفاده کرده ایم.