سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

میلاد پاک سرشت – کارشناس ارشد مهندسی صنایع
رضا توکلی مقدم – استاددانشگاه تهران
میثم پاک سرشت – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم و بهره وری
سیدصابر حسینی – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع صنایع

چکیده:

مسئله زمان بندی خدمه به دو فاز کلی تقسیم می شود درفاز اول تمام سفرهای رفت و برگشتی که شروع و خاتمه آنها درمحل استقرار خدمه است تحت عنوان مجموعه APIRING ها تعیین م یشود درفاز دوم با استفاده از مساله set covering problem به مدلسازی مساله که خواهان تخصیص بهینه خدمه به سفرهامی باشد می پردازیم وسپس با استفاده از الگوریتم ژنتیک و الگوریتم بهینه سازی ذرات انبوه PSO بهحل مساله پرداخته و مقایسه ایی بین این دو الگوریتم از لحاظ مدت زمان حل مساله پرداخته می شود.