سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن اصغری جعفر آباد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تبریز
احسان اصغری جعفرآباد – دانشجوی کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد
مهرداد طرفدار حق – هیئت علمی دانشگاه تبریز

چکیده:

در این مقاله استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی برای بالا بردن قدرت انتخاب واحدهای تولیدی به علت تخصیص رقابت در آینده و بازار برق پیشنهاد می شود. در این مقاله از طریق فرایند تحلیل سلسله مراتبی، مسئله در مدار قرار گیری نیروگاه ها با در نظر گرفتن ۵ واحد نیروگاه حرارتی با سوخت های مختلف و بار نوعی برای ۲۴ ساعت انجام شده است. در این مقاله به کمک تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی به منظور تهیه لیست حق تقدم علاوه بر معیار هزینه، معیارهای قیمت، آلودگی، راندمان و محدودیت سوخت برای انتخب بهینه استفاده شده است. برای اثبات کارایی، روش ارائه شده بر روی یک شبکه که دارای ۵ واحد تولیدی حرارتی با سوخت های مختلف می باشد، به صورت m-file در نرم افزار Matlab استفاده شده است.