سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهران ریگی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده ریاضی ،گرو
حسن رضایی – عضو هئیت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده ریاضی ،گروه علوم کا

چکیده:

مسئله تطبیق عبارت یکی از مسائل معروف ژنتیک می باشد، در این مقاله ما ابتدا نشان می دهیم که حل مسئله به صورت عادی تقریبا غیرممکن می باشد سپس مسئله را بر اساس روش الگوریتم ژنتیک مطرح کرده ، جمعیت اولیه و تابع برازش را مشخص می کنیم و روشانتخاب چرخ رولت را به عنوان یکی از عملگرهای انتخاب الکوریتم ژنتیک معرفی می کنیم.همچنین ما در این مقاله از روش برش تک نقطه ای و جهش حقیقی دیگر عملگرهای ژنتیکی ما می باشند.تمامی تابع ها و عملگرهای دکر شده در نرم افزار متلب اجرا شده و در مقاله قرار دارد