سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

مسعود یقینی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی راه آهن ، دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد رحیم اخوان کاظم زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشکده مهندسی راه اهن ، دانشگاه علم و صنعت ا
سید مسعود سید ابادی – دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشکده مهندسی راه اهن ، دانشگاه علم و صنعت ا

چکیده:

گروه بندی واگن ها و برنامه ریزی تشکیل قطار ار جمله مهمترین مسائل در زمینه حمل و نقل بار در راه اهن هستند. مسئله گروهبندی واگنها تعیین کی کند چه تقاضاهایی باید در یک گروه واگن قرار گیرند تا با توجه به ظرفیت تعداد خطوط در ایستگاهها ، هزینه کل کمینه شود. از طرف برنامه ریزی تشکیل قطار مشخص می کند که به هر قطار چه گروه واگنهایی باید اختصاص یابد تا با توجه به ظرفیت قطار هزینه کل کمینه شود. معمولا این دو مسئله به صورت جداگانه حل می شوند که این جداسازی منجر به کاهش کیفیت یرنامه ها می شود. بنابراین حل این دو مسئله در یک مدل ترکیبی به صورت همزمان باعث بهبود کیفیت برنامه ربیزی در راه آهن می شود . زمان حل این مسئله با ابعاد بزرگ توسط روشهای دقیق بسیار طولانی است و در مواردی غیر ممکن است.بنابراین حل این مسئله توسط الگوریتمهای فرا ابتکاری اجتناب تا پذیر است . در این مقاله ابتدا یک مدل ریاضی ترکیبی برای گروهبندی واگنها ئ تشکیل قطار ارائه شده و سپس روش حلی مبتنی بر الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگان برای حل این مسئله ارائه شده است. در نهایت توسط مثالی جواب بدست آمده توسط الگوریتم ارائه شده با جواب نرم افزار LINGO مقایسه گردیده است.