سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

الهام نبی پورافروزی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
عماد روغنیان – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

مسئله تبادل زمان ـ هزینه یکی از مسائل متداول درادبیات مدیریت پروژه است دراین مساله با توجه به ناسازگاری دوتابع هدف زمان و هزینه پروژه هدف دستیابی به ترکیبات بهینه ای از این دو عامل می باشد ازطرف دیگر منابع به کاررفته درپروژه های جهان واقعی محدود می باشند این تحقیق به بررسی مساله تبادل زمان هزینه با درنظر گرفتن محدودیت منابع می پردازد جهت دستیابی به ترکیبات بهینه زمان هزینه پروژه با وجود محدودیت منابع الگوریتم فراابتکاری علفهای هرز چند هدفه MOIWO پیشنهاد شده است همچنین پروژه ای واقعی به عنوان مطالعه موردی برای حل با این الگوریتم ارایه گردیده و ارزیابی کارایی این الگوریتم نیز با مقایسه نتایج حاصله از آن با الگوریتم های ژنتیک رتبه بندی نامغلوب NRGA و بهینه سازی گروهی ذرات چندهدفه MOPSO صورت پذیرفته است.