سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس سراسری بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حمیدرضا عبدالمحمدی – تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی برق
سجاد جعفری – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی پزشکی
محمد اسماعیل نظری – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی برق
حیدرعلی شایانفر – تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی برق

چکیده:

در این مقاله یک الگوریتم ژنتیک بهبود یافته به منظور حل مسئله توزیع اقتصادی بار برای سیستمهای تولید همزمان برق و حرارت (CHP) ارائه شده است. الگوریتم ارائه شده ابعاد فضای جستجو را کاهش داده و منجر به صرف زمان کمتری برای حل مسئله خواهد شد. کارایی الگوریتم تکاملی در حل مسئله توزیع اقتصادی بار (ED) نشان داده شده است. از این گذشته این الگوریتم یک روش مناسب برای توسعه دیگر الگوریتمهای بهینه سازی فراهم مینماید.