سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مهدی علینقیان – دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم وصنعت، تهران
نرگس نوروزی – دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران
علیرضا سلامتبخش – دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

چکیده:

در این مقاله، رویکرد جدیدی از مسأله مسیریابی وسائط نقلیه در دنیای واقعی به نام مسیریابی وسائط نقلیه در حالت باز ارائه م یگردد. همچنین وجود رقابت در توزیع کالا سبب شده است تا تنها اتکا به پیدا کردن مسی رهای کوتاه با هزینه کمترنتواند انتظار مدیران را در توزیع محصولات خود برآورده سازد. از این رو هدف از این مقاله، کمینه کردن هزینه سفر و بیشینه کردن سود قابل کسب بر اساس سرویس دهی زو دتر از دیگر رقبا به مشتریان می باشد. سپس برای اعتبار بخشی این مدل پیشنهادی از نرم افزار لینگو برای حل مسائل با ابعاد کوچک و همچنین از الگوریتم فراابتکاری شبیهسازی تبرید برای حل مسائل با ابعاد بزرگ استفاده می گردد