سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسن میش مست نهی – دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
شهربانو شرافتمند – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

هدف اصلی مدیریت زنجیره تامین همکاری و هماهنگی شرکا درزنجیره تامین می بادش از انجای یکه برنامه ریزی خطی دوترازه یک تکنیک برای مدل کردن تصمیم های غیرمتمرکز می باشد که شامل تراز بالاتر و تراز پایین تر از اهداف است برای گرفتن بهترین تصمیم با روابط سلسله مراتبی بالا و پایین درسازمان ها می باشد این مقاله برنامهر یزی خطی دو ترازه را برای مساله توزیع زنجیره به کار میگیرد و برای حل آن یک روش ترکیبی از الگوریتم ژینتیک Ga و بهینه سازی تراکم ذرات PSO ارایه میدهد اجرای روش ارایه شده به وسیله مقایسه نتایج بدست آمده از روش ترکیبی با نتایج حاصل از PSO,GA تایید می شود نتایج تجربی نشان میدهد ترکیب HGAPSOPSO,GA نتایج بهتری نسبت به استفاده تنها از GA,PSO ارایه میدهد.