سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عالمه مهدی زاده – کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و فنون مازندران
فاطمه شاکری –
مصطفی جنتی پور –
ایرج مهدوی –

چکیده:

دراین تحقیق یک مدل ریاضی دو هدفه ی ارایش سلول و برنامه ریزی تولیددریک سیستم تولید سلولی پویا ارایه شده است مزایای مدل پیشنهادی درنظر گرفتن برنامه ریزی تولید چنددوره ای زمان دردسترس کارگران ظرفیت ماشین آلات و تخصیص کارگران است هدف تحقیق کمینه کردن هزینه های نگهداری کمبود استخدام اخراج و حقوق کارگران اضافه کردن وخارج کردن ماشین الات و هزینه های بالاسری ماشین آلات و همچنین کمینه کردن عناصر استثنایی درفضای سه بعدی ماشین – قطعه – کاگر است همچنین بعلت نامعلوم بودن و دردسترس نبودن اطلاعات مربوط به تقاضا زمان دردسترس کارگران و ماشین الات این پارامترها بصورت فازی درنظر گرفته شده اند برای حل مساله روش برنامه ریزی فازی سه مرحله ای به کارگرفته شده است