سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اسماعیل مهدی زاده – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، دانشکده مهندسی صنایع و مک
رسا قاضی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، دانشکده مهن

چکیده:

در این مقاله ابتدا به ارائه ی یک مدل برنامه ریزی تولید ادغامی غیر خطی چند هدفه ی فازی پرداخته در حالتی که دارای اهداف فازی برای افزایش سود و کاهش هزینه های خرابی دستگاه می باشد. لازم به ذکر است که اوزان اهداف با یکدیگر متفاوتبوده و این نکته در تبدیل مدل به یک مدل قطعی لحاظ میگردد. هدف اصلی این مدل بدست آوردن میزان بهینه ای از متغیر های مدل مانند میزان تولید در زمان عادی و اضافه کاری، میزان خرید با قرارداد جانبی، میزان تقاضای عقب افتاده، میزان سطح موجودی، میزان کارگران اخراجی و یا استخدامی در هر دوره است ، بگونه ای که اهداف این مدل که شامل حداکثر سازی سود،حداقل سازی هزینه تعمیرات هستند ارضا شوند. در این مدل نوعی اثر یادگیری که زمان تولید هر محصول را به میزان تولید آن در دوره های قبل وابسته میکند و اثر زوال ماشین آلات که نرخ خرابی محصولات را به دوره وابسته میکند ، نیز موجود است. ما با تبدیل این مدل چند هدفه ی فازی به یک مدل قطعی و اصلاح اهداف با روش برنامه ریزی آرمانی فازی اقدام به حل آن میکنیم