سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدعلی قاسم آبادیان – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید باهنر کرمان
علیرضا سعیدی – دانشیار ، بخش مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این مقاله به تحلیل کمانش ورق چهار گوش ساخته شده از مواد هدفمند با دو لایه پیزوالکتریک در بالا و پایین آن پرداخته شده است. چهار معادله دیفرانسیل حاکم بر ورق برای تئوری کلاسیک بادر نظر گرفتن اثر پیزوالکتریسیته و از اصل مینیمم انرژی پتانسیل بدست آمده اند . تابع پتانسیل الکتریکی که ترکیب خطی و درجه دوم از ضخامت ورق فرض شده به گونه ایست که علاوه بر ارضایشرط مرزی مدار باز و بسته، معادله ماکسول را نیز ارضا می کند . حل تحلیلی در نظر گرفته شده بار کمانش بحرانی را برای تمام شرایط مرزی لوی اعم از متقارن و نامتقارن و شرط مرزی الکتریکی مدار باز و بسته، می دهد . از نتایج بدست آمده مشاهده شد که برای همه شرایط مرزی و شرایط بارگذاری با افزایش ضخامت لایه پیزوالکتریک، بار بحرانی کمانش برای مدار باز و بسته افزایش می یابد اما این افزایش برای حالت مدار باز بیشتر از حالت مدار بسته می باشد.