سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی جلوه گرفیلبند – استادمهندسینفت دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران

چکیده:

دراین تحقیق از حل عددی معادله دیفرانسیل جزئی لاپلاس برای انتقال پایای حرارت دریک پره به وسیله اعدادفازی انجام شده است پارامترهاییمانند ضرایب انتقال حرارت و دما بصورت فازی با تابع عضویت مثلثی درنظر گرفته شده اند با استفاده ازاصل گسترش عملگرهای ریاضی معمولی برای حل عددی به روش تفاضل محدود به پارامترهای فازی تعمیم یافته اند درنهایت دمای فازی به دست آمده برای گره های مختلف به غیرفازی می شوند و نتایج با حالت معمولی مقایسه می شوند به نظر می رسد به دلیل لحاظ کردن عدم قطعیت موجود در پارامترها بصورت اعدادفازی نتایج بدست آمده ازمحاسبات فازی مطمئن تر باشند.