سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نجمه صادقپور – کارشناس ارشد سازه
سعید شجاعی – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
فائزه پورهاشمی – کارشناس ارشدسازه

چکیده:

حل معادلات دیفرانسیل حاکم بررفتار یکسیستم یکی ازمهمترین مسائلی است که همواره درزمینه های علوم و مهندسی مورد بحث قرارمیگیرد پیچیدگی شکل بارگذاری اعمالی به سازه اهمیت شناخت فرکانسهای بالا و پایین دربارگذاری های متفاوت بررسی حوزه مقیاس بارگذاری به جای حوزه زمانی جهت کاهش زمان تحلیل وابستگی دقت تقریب بارگذاری به بازه زمانی انتخابی همه دلایلی هستند که کاربرد روشهای عددی مرسوم مثل انتگرال دوهامل تکرار با فرمولهای ضمنی وروشهای تقریب سازی مانند تبدیلات فوریه را جهت بعضی ازا نواع بارگذاری بسیار زمان بر و درمواردی ناممکن می کند حل معادلات دیفرانسل توسط روشهای موجکی درسالهای اخیر گسترش زیادی پیدا کرده است و به دلیل همگرایی خوب درروش موجکی تنوع زیاد درشکل موجکها و دقت بالا این روش با موفقیت درحل معادلات دیفرانسیل بکاربرده میشود. درروش تبدیل موجکی توابع پایه متفاوتی وجود دارد که با بکارگیری این توابع پایه تحلیل موجکی انجام می پذیرد.